נגישות

הצטרפו אליינו בפיסבוק:

דף הבית האדם בתעשייה דו"ח מרכז אדווה: רק 56% מעוגת ההכנסה הלאומית מגיעה לעובדים
האדם בתעשייה
האדם בתעשייה

דו"ח מרכז אדווה: רק 56% מעוגת ההכנסה הלאומית מגיעה לעובדים

בשני העשורים האחרונים הצטמצם חלקם של העובדים, בעוד המעסיקים קיבלו נתח גדול יותר מהעוגה

חלקם של העובדים בעוגת ההכנסה הלאומית בשנת 2016 הוא 56%, השיעור הנמוך ביותר מאז שנת 2000 (65%) – כך עולה מדו"ח שפירסם מרכז אדווה למידע על שוויון וצדק חברתי. מהדו"ח עולה כי בעשורים האחרונים מצטמצם בעקביות חלקם של העובדים, שכירים ועצמאים כאחד, בעוגת ההכנסה הלאומית של ישראלים. בה בעת גדל חלקם של המעסיקים בעוגת ההכנסה הלאומית מ-15% ב-2003 ל-19% בשנת 2016.

ב-2015, 29.4% מכלל השכירים במשק קיבלו שכר המוגדר על ידי ה-OECD כנמוך, פחות מ-4,400 ש"ח, המחושב כ– 2/3 מן ההכנסה החציונית במשק (6707 ש"ח). חלקם של כלל מקבלי השכר הנמוך בעוגת ההכנסות של שכירים בישראל עמד באותה שנה על 7.3%. המאיון העליון – 1% מן השכירים – קיבל באותה שנה חלק קטן אך במעט מעוגת ההכנסות – 6.0%.

עוד עולה מהדו"ח כי אחד המאפיינים הבולטים של עובדים המשתכרים שכר נמוך הוא היעדר השכלה אקדמית.

נתונים נוספים על מצב העובדים בתעשייה וקישור לדו"ח של מרכז אדווה, בכתבה הבאה ב"דבר1": http://bit.ly/2r5vSsL.