נגישות

הצטרפו אליינו בפיסבוק:

דף הבית חינוך והשכלה טכנולוגית מחקר חדש של מוסד שמואל נאמן: אסטרטגיית על למדינת ישראל-עיונים וכיוונים
חינוך טכנולוגי-מקצועי
חינוך טכנולוגי-מקצועי

מחקר חדש של מוסד שמואל נאמן: אסטרטגיית על למדינת ישראל-עיונים וכיוונים

אסטרטגיית על למדינת ישראל: מדע, טכנולוגיה וחינוך

בנייר מדיניות שנכתב על ידי חוקרים ממוסד שמואל נאמן העוסק באסטרטגיית על למדינת ישראל, עולה כי נדרשת אימוצה של מדיניות על אשר תבטיח את חוסנה ואת יציבותה של החברה, הכלכלה והמשק בישראל.

החינוך הטכנולוגי, מהווה חלק משמעותי ביצירת העתודה המקצועית למשק והתעשייה של ישראל בשנים הבאות.

איכות העובדים, מגוון המיומנויות שלהם והידע המקצועי הם שיבטיחו את המשך פיתוחם של ענפי המשק ויגביר את התחרותיות מול תעשיות אחרות בעולם.

מתוך הדו"ח עולה כי החינוך הטכנולוגי כיום הוא אפיק לימודי חלש אשר מתקשה למשוך אליו תלמידים חזקים בעלי יכולות טובות.

בכדי להתמודד עם המחסור החמור העובדים מקצועיים בתחומים הטכנולוגיים וההנדסיים, על המדינה להשקיע בחינוך הטכנולוגי ולהבטיח את עתודת העובדים המקצועיים לשנים הבאות.

קישור למחקר באתר מוסד שמואל נאמן: http://bit.ly/2qrFpr9.