נגישות

הצטרפו אליינו בפיסבוק:

דף הבית פרוייקטים

פרוייקטים

העמותה לפיתוח היזמות והייצוא פועלת לקידום ופיתוח ההון האנושי בתחומי החינוך הטכנולוגי וההכשרה המקצועית. חזון העמותה נשען על האמונה בכוח הטמון בתהליכים אלה לקידומה, פיתוחה ושגשוגה של החברה, הכלכלה התרבות בישראל. העמותה פועלת ליצירת מסוגלות תעסוקתית ולמיצוי יכולותיהם וכישוריהם של פרטים בתוך מסלולי החינוך הטכנולוגי וההכשרה המקצועית כאחד ולחיזוקן של המערכות הפועלות כיום בשדה.

העמותה מקדמת את התחומים הבאים:

zur_web_pic016

יזומות ויצירת תשתיות לפיתוח בתעשייה:

–   גני תעשייה: פיתוח הפריפריה באמצעות פיתוח יוזמות ועידוד יזמות בתחומי תעשיה מגוונים. הגנים מספקים חממה לתעשיינים בתחילת דרכם http://www.iparks.co.il

–  לוויי וייעוץ ליזמים בצמתים מרכזיים:  מתן כלים לעבודה ולפיתוח  תעשיות בראשית דרכן. סיוע ומתן כלים לתעשיות מתפתחות בשלבים קריטיים על מנת לאפשר צמיחה ופיתוח יכולות ייצוא

22

פיתוח וחיזוק החינוך המקצועי-טכנולוגי:

תחום החינוך משמש מענה לטווח רחב של אוכלוסיות וגילאים על פי התפיסה של "חינוך מקצועי לכל". החינוך, מאפשר חשיפה לעולמות ידע ורכישה של מיומנויות מקצועיות בשלבים מוקדמים המרחיבים את יכולות ההשתלבות וההתפתחות בעולם העבודה בעתיד.

– פרויקט מדגים של תיכונים מקצועיים: בתי הספר התיכוניים נוסדו מתוך חלל שנוצר בתחום ההכשרה המקצועית . מטרתם, לחזק את החינוך המקצועי, לפתח מיומנויות אישיות וחברתיות ולייצר תשתית ידע טכנולוגי ועתודה מקצועית לתעשייה.

תיכון מקצועי צור ים, היושב בבסיס ההדרכה של חיל הים בחיפה, עובד בשיתוף חיל הים ובפיקוח משרד הכלכלה. במהלך הלימודים התלמידים זוכים להיחשף לעולמות הידע הטכנולוגיים של החיל. בתום הלימודים מוצעים לבוגרי התיכון תפקידים המשלבים אותם במערך הטכני של חיל הים.http://zur-schools.co.il

– מתן תמיכה מקצועית ותשתית לתיכונים מקצועיים: לווי מקצועי ותמיכה לבתי ספר מקצועיים במטרה לחזק ולסייע להם בשמירה על מעמדם

– בתי ספר מדגימים: פיתוח תכנית לימודים לבגרות מגוון של מקצועות בראייה אינטר-דיסציפלינארית (מכונה, מחשב, פיתוח תוכנה). תהליכי הלמידה של התלמידים מתקיימים בסביבה מונחית פרויקטים. כיום משתתפים בפרויקט 11 בתי ספר, ביניהם: גימנסיה "הרצליה" ת"א ו"הריאלי העברי" בחיפה. התכנית מתקיימת בשיתוף משרד החינוך עבור תלמידים הלומדים במסלולי מתקדמים בתחומי המתמטיקה, פיזיקה והמדעים ובמסלול הנדסת מערכות.

– מכינה קדם צבאית: המכינה ממוקמת בסמוך לגן התעשייה לבון שבגליל. המכינה נוסדה כמענה לצורך חברתי ערכי לקידום נוער וגיוסו לתפקיד קרבי והכשרתו לעתיד מקצועי. המכינה, מבטאת את תפיסת הרצף בין תהליכי החינוך והלמידה לעולם התעשייתי. חניכי המכינה מתחילים את דרכם לפני הגיוס לצה"ל במסגרת חשיפה מקצועית והכנה לשירות הצבאי שאורכם 8 מחודשים. בתום המכינה מתגייסים התלמידים ליחידה קרבית בנח"ל. לאחר שנתיים וארבעה חודשים, מצעים למעוניינים אפשרות להשתלבות בתכנית הכשרה מקצועית שבסופה ניתן להם סיוע במציאת תעסוקה בתחום.http://zurshalem.co.il

 קידום הכשרה מקצועית ופיתוח הון אנושי לתעשייה:

סטף ורטהימר היה מראשוני התעשיינים בישראל אשר קידם ופעל לפיתוח ההכשרה המקצועית בישראל.
במהלך השנים הוא פעל במגוון דרכים ואף הקים ומימן מסגרות  חינוכיות והכשרתיות.
בשנת 2000 הקים סטף ורטהימר את צור לבון כמרכז הכשרה לתעשייה בגליל העוסק ב:

– הכשרות מקצועיות המיועדות למגוון רחב של אוכלוסיות:

  1. עולים חדשים שהגיעו זה עתה ארצה אשר אותרו בארצות המוצא
  2. צעירים הרוכשים מקצוע לתעשייה
  3. אנשי מקצוע המעוניינים לפתח ולהרחיב את יכולותיהם המקצועיות

– מקור לתכנון ופיתוח מיומנויות של עובדים עבור מפעלים הנמצאים באזור. מרכז ההכשרה עוסק בבניית מסלולים לפיתוח מקצועי ועתודה ניהולית באמצעות יצירת פתרונות המותאמים לצרכים המשתנים של התעשייה. בעתיד, אמור המרכז להתמחות בזיהוי צרכים, בניית תכניות הדרכה, פיתוח קורסים לעובדים בתחומים שונים ומתן ליווי ויעוץ אישי למנהלים

– הכשרת מורים מקצועיים (מייסטרים). ייחודו של מסלול הכשרה זה הוא בהכשרה של מורים מקצועיים המחזיקים בניסיון בתעשייה ובידע מקצועי בדרג הגבוה ביותר, על פי המודל הגרמני. תכנית הלימודים נבנתה בשיתוף ממשלת באדן וירטמברג ואיגוד בעלי המלאכה בגרמניה

– הכשרת מורים מקצועיים ומדריכים בתחום העיבוד השבבי לעבודה במסגרת מרכז ההכשרה בצור לבון או בעבור חברת ישקר

 קידום השיח והעלאת נושאים לסדר היום הציבורי בתחום החינוך וההכשרה הטכנולוגית:

– זה מספר רב של שנים שלא מתקיים שיח מקצועי ונרחב אודות מהות החינוך וההכשרה המקצועית בישראל. העמותה, כגוף הפועל לקידום ולפיתוח המדיניות בתחום הקימה אתר המכיל מידע רב ומגוון. ניתן למצוא באתר מאמרים מהעולם, מחקרים, ניירות מדיניות, ראיונות עם אנשי מקצוע, חוקרים ממלאי תפקידים בכירים ואנשי תעשייה ועוד מגוון רחב של חומרים ומידע. אחת לחודש, עוסק האתר בסוגיה מרכזית ודן בהיבטיה השונים

– הקמת המועצה הלאומית לחינוך והכשרה מקצועית: בימים אלה נעשה מאמץ להעברת חוק להקמתה של המועצה. תפקיד המועצה לפעול באופן רשמי לשיפור וחיזוק הקשר בין החינוך הטכנולוגי לתהליכי ההכשרה המקצועית ולחיזוק הקשר עם התעשייה והמגמות המשתנות בשוק העבודה. המועצה תפעל לתכנון וניהול תהליכי פיתוח ההון האנושי על הרצף שבין החינוך ושוק העבודה לאורך כל מעגל החיים המקצועיים של הפרט.