נגישות

הצטרפו אליינו בפיסבוק:

דף הבית הכשרה ושוק העבודה מדיניות-הכשרה

מדיניות-הכשרה

נגידת בנק ישראל :יש לשפר את הפריון באמצעות שיפור ההון האנושי, הסרת חסמים ומחקר ופיתוח

קרנית פלוג

נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג, התייחסה בכנס השנתי לקידום היצוא במגזרי המיעוטים שנערך בנצרת, לאחד האתגרים המרכזיים העומדים בפני היצוא הישראלי: הצורך בשיפור הפריון בין היתר ע"י שיפור ההון האנושי. לטענתה, יש לפעול להעלאת רמת מיומנויות היסוד והיקף התכנים הטכנולוגיים באמצעות ייעול והגדלת ההשקעה במערכת החינוך וההכשרה המקצועית.

קרא עוד..

המדינה תממן קורסים להכשרה מקצועית במכללות בחיפה

קורסי הכשרה מקצועית

בשבוע שעבר התקיים כנס מקצועי במרכז התעסוקה של האגף לשירותים חברתיים וקהילה בעיריית חיפה בהשתתפות המנכ"לים של המכללות השונות בעיר ובו סוכם על פתיחת הקורסים הייעודיים. הכנס נועד לחשוף את תושבי העיר לאפשרויות של קידום תעסוקתי העומדות בפניהם במגוון רחב של תוכניות המתקיימות במכללות ובמקומות הכשרה שונים.

קרא עוד..

הוועדה לחיזוק כושר התחרות של התעשייה, בראשות מנכ"ל האוצר, גיבשה את המלצותיה

שי באבד

ההמלצות הוועדה לחיזוק כושר התחרות של התעשייה בראשות מנכ"ל משרד האוצר מתמקדות בשלושה תחומים — חדשנות ופריון, רגולציה וחינוך מקצועי. התמיכות יינתנו להכשרת כוח אדם מקצועי, למחקר ופיתוח (מו"פ) ולחדשנות. בנוסף יתבצע מהפך בחינוך הטכני — בין השאר באמצעות המכללות הטכנולוגיות — שיגביר את הכשרת הטכנאים וההנדסאים החסרים במשק לצד המהנדסים.

קרא עוד..

מאמר דעה: העבודה המועדפת מעכבת הכשרה מקצועית, רכישת השכלה והתפתחות הקריירה של משוחררי צה"ל

education for the future

יצחק בם גורס כי משק שמבוסס על עבודה עתירת ידע צריך לתת לצעירים המשתחררים משרות צבאי תמריצים הפוכים. במקום לעודדם על-ידי מענק כספי להתעכב בעבודות כפיים שאינן דורשות מיומנות, מן הראוי לתמוך ולסייע דווקא למי שממהר לרכוש השכלה, הכשרה ומיומנות הדרושה למשק מודרני.

קרא עוד..

צוות באב"ד מגבש בימים אלה תוכנית לתמיכה בתעשייה

the 4th industrial revolution

הוועדה, בראשות מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד, שהקים שר האוצר משה כחלון בינואר 2017, היתה אמורה להגיש את המלצותיה עד מאי, אך עד כה גיבשה רק את ההמלצות העקרוניות, הנכתבות כעת כהמלצות מפורטות. ועדת באב"ד הוקמה על רקע חששות מהאטה בצמיחה הכלכלית במשק ומשחיקת כושר התחרות של ישראל מול העולם.

קרא עוד..

קידום הרפורמה בהשכלה הטכנולוגית ובהכשרה המקצועית

השכלה טכנולוגית-מקצועית

כותבת המאמר טוענת כי מחסור בהכשרה טכנולוגית נכונה משפיע על פריון העבודה של העובדים, על שכרם ועל רמות האי־שוויון במשק כולו וכי הכלכלה הישראלית אינה יכולה עוד להתבסס על ההיי־טק לבדו. הכותבת סוברת כי במציאות כזאת, יש להשקיע בהשכלה הטכנולוגית ובהכשרה המקצועית — בדומה להשקעתה בהשכלה האקדמית וכך יותר צעירים יוכלו להגיע לשוק העבודה עם ידע וכישורים רלוונטיים.

קרא עוד..

להילחם בשחיקה בעבודה באמצעות הכשרה מקצועית

שחיקה בעבודה

כותבת המאמר טוענת כי חוק העבודה המודרני מביא איתו פרדוקס: עליית תוחלת החיים מחייבת שנות עבודה ארוכות, אך מאידך אופי העבודה מגדיל באופן ניכר את השחיקה. כל אלה מחייבים את המדינה, המעסיקים והעובדים, לשינוי דפוסי חשיבה. מדינה שרוצה שאזרחיה לא יפלטו ממעגל העבודה, מעסיק שרוצה עובדים עם פריון גבוה ועובד שרוצה משמעות מחודשת בעבודה, חייבים להיות אקטיביים ולדאוג להכשרת העובד.

קרא עוד..

על חינוך עיוני ומקצועי ומה שביניהם

חינוך מקצועי

גילגולו של החינוך העיוני והמקצועי בישראל. במאמרו באתר "מידה", מתאר יגיל הנקין את סיפורו של החינוך העיוני והחינוך המקצועי מאז ימי הוועד הפועל שבו היה חבר בן גוריון.

קרא עוד..