נגישות

הצטרפו אליינו בפיסבוק:

דף הבית ספרייה מאמרים וניירות עמדה

מאמרים וניירות עמדה

מגמות בשוק העבודה/מרכז טאוב

לוגו מרכז טאוב מתוך אתר המרכז

מגמות בשוק העבודה/מרכז טאוב במחקר נבחנות שתי מגמות בעלות השפעה רבה על שוק העבודה הנוכחי והעתידי: האחת – השינוי בהתפלגות משלחי היד, והאחרת – שינויים בתשואה להשכלה.

קרא עוד..

ההתפתחויות והצמיחה של תרבויות עבודה בחברות טכנולוגיות בשנים 2014-2017 

work culture

תרבויות עבודה בעידן החדש: תמונת מצב 2017 / עמי סלנט. מטרת הסקירה: לתאר את השיטות ותפיסת העולם של תרבויות מתקדמות של עובדים ועבודה אך גם להצביע על חסמים אפשריים. הסקירה מבוססת על חיפוש במאגרי מידע בינלאומיים , בכתבי עת ובספרות המקצועית בתחום.

קרא עוד..

מחקר חדש של מוסד שמואל נאמן: אסטרטגיית על למדינת ישראל-עיונים וכיוונים

חינוך טכנולוגי-מקצועי

אסטרטגיית על למדינת ישראל: מדע, טכנולוגיה וחינוך בנייר מדיניות שנכתב על ידי חוקרים ממוסד שמואל נאמן העוסק באסטרטגיית על למדינת ישראל, עולה כי נדרשת אימוצה של מדיניות על אשר תבטיח את חוסנה ואת יציבותה של החברה, הכלכלה והמשק בישראל. החינוך הטכנולוגי, מהווה חלק משמעותי ביצירת העתודה המקצועית למשק והתעשייה של ישראל בשנים הבאות.

קרא עוד..

לימודי הנדסאות בישראל – כלים לבניית מערכת השכלה טכנולוגית איכותית ויעילה/נייר מדיניות

לימודי הנדסאות

מעמדו ויוקרתו של תואר ההנדסאי נשחקו במהלך העשורים האחרונים. מאיש מקצוע איכותי המוביל תהליכי ייצור מורכבים ובעל יכולות גבוהות לפתרון בעיות ופיתוח מוצרים, הפך ההנדסאי לאיש מקצוע נחות הנאבק על מקומו על רצפת הייצור. הפער בין מאפייני הביקושים לכוח האדם המקצועי במשק לבין איכות בוגרי לימודי ההנדסאות מחייב את משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לאמץ מדיניות עבודה אשר תחולל שינוי דרמתי בתחום זה. על מנת לשמר את היכולות של התעשייה הישראלית אל מול המשק העולמי נדרשת מדיניות עבודה כוללת המקפלת בתוכה רפורמה בתחום לימודי ההנדסאות. נייר מדיניות זה רואה במעבר של תחום התעסוקה לאחריות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בראשותו של השר חיים כץ הזדמנות לגיבושה של מדיניות זו.

קרא עוד..

העלאת גיל הפרישה לנשים: מאמר דעה של מכון "אדווה"

אישה בגיל השלישי עובדת

הבעיה בהעלאת גיל פרישת נשים כותבת המאמר טוענת כי "כל העלאה של גיל הזכאות לקצבת זיקנה ולפנסיה מיטיבה עם חלק מהעובדות והעובדים המבוגרים, אך מקשה מאד על עובדות ועובדים בעלי השכלה נמוכה, העובדים במקצועות צווארון כחול או בעבודות בלתי מקצועיות.

קרא עוד..

מאמר של מוסד שמואל נאמן: יצור מתקדם

Advanced Technology and Industrial Manufacturing

גיבוש מדיניות לאומית לקידום יצור מתקדם בתעשייה בישראל רוב התעשייה הישראלית משתמשת בשיטות ייצור קונבנציונאליות בהן הופכים חומרי גלם ורכיבים למערכות. בחלק מהתעשייה יש יישום של שיטות אוטומציה המגדילות את היעילות והפריון. לצערנו, רוב התעשייה הישראלית סובלת מפריון נמוך שמביא לחוסר יכולת להתמודד בשווקי היצוא הן מבחינת תחרותיות מחירי המוצרים והן מבחינת זמני תגובה לדרישות השוק. הפריון הנמוך וחסר ההתמודדות בשווקי היצוא, מביא למשכורות נמוכות לעובדים בתעשייה ובעיקר בתעשייה המסורתית, ולפעמים לסגירת מפעלים לא תחרותיים ולא רווחיים או להעתקת המפעלים לחו"ל.

קרא עוד..

החינוך המקצועי והטכנולוגי בישראל ובעולם – מרכז המחקר והמידע של הכנסת

מרכז המחקר והמידע של הכנסת

החינוך המקצועי והטכנולוגי בישראל ובעולם – נייר עמדה המסמך נכתב לבקשת חבר הכנסת מיכאל מלכיאור, יושב- ראש ועדת החינוך, התרבות …

קרא עוד..

האמצע החסר- האתגרים בהשקעה של המדינה בתכניות חברתיות

שחיקת מעמד הביניים

הנחת היסוד אודות 'האמצע החסר' היא שהמדינה מחויבת להשקיע לא רק בקבוצות אוכלוסייה המצויות בחלקים הנמוכים בחברה אלא גם באלו השייכים למעמדות הסוציו-אקונומיים האמצעיים. גודלו, של מעמד ביניים, מידת השפעתו ותרומתו ליציבות הכלכלית והפוליטית מחייבת את המדינה לא להתעלם ממנו. השיח אודות 'האמצע החסר' שואב את הצדקתו מהנחות היסוד והערכים הליבראליים והדמוקרטיים הרואים במעמד הביניים כקבוצה החברתית בעלת ההשפעה הגדולה והמשמעותית ביותר על הצמיחה הכלכלית.

קרא עוד..